نمونه کار ۴

کاور مبل پارچه ای از جنس کرپ درجه 

ٳٳٳ هنوز فکری به حال محافظت از مبلتون نکردید😉😉😉 عید کم کم داره میاد 🎉🎉🎉 اگه دلت میخواد هی دستمال به دست نباشیم و نگران تمییزی و براق بودن مبلمون نباشیم یه راه خوب و شیک هست
کاور مبل  بهترین راهه ، هم نمای زیبای مبل رو حفظ و به نمایش میذاره هم پارچه و بدنه مبلمون از هر گزندی در امان

Translate »