‌‌‌‌دوخت کاور ژلاتینی مبل

‌‌‌‌دوخت کاور ژلاتینی مبل | پارچه ای مبل یک کار تخصصی است . زیبایی کاور مبل به فیت بودن و اندازه بودن کار در کنار جنس و دوخت عالی است .